Mayumi Sonoda, Kichiro Sugino Trio - Gogo Sanji No Aki

lp 29,00