Kichiro Sugino Trio, Mayumi Sonoda - Gogo Sanji No Aki

lp 29,00