Thelonious Monk - Misterioso (Recorded On Tour)

Thelonious Monk, Misterioso (Recorded On Tour), LP, RE
Album, LP, Vinyle 28,00

En stock